Сдружение на историците от Република Македония

Сдружение на историците от Република Македония
Информация

Сдружението на историците от Република Македония“ (на македонска литературна норма: Здружение на историчари на Република Македонија (ЗИРМ)), преди това „Съюз на историците от Република Македония“ и „Историческо дружество на Народна република Македония“ (Сојуз на историчарите на Република Македонија, Историско друштво на Народна Република Македонија) е организация на историците от Република Северна Македония.

Основано е в 1952 година, а от 1965 година издава списание „История“.[1]

През 2022 година ръководството му се състои от проф. д-р Митко Панов – председател, проф. д-р Никола Минов – подпредседател и Димитър Коруноски – секретар.[2]

Организацията остро се противопоставя на сближаването на Република България и Република Северна Македония, както и на организирането на съвместни чествания на исторически личности.[3]

Бележки

  1. Четириесет години од излегувањето на првиот број на списанието „Историја“ (1965-2005) Forty years of the Journal “History” (1965-2005). // Историја XLI (41.1-2). Здружението на историчари на Република Македонија, 2005. с. 7 - 8.
  2. Претседателство. // zirm.mk. Посетен на 12.9.2022.
  3. Сдружението на историците в Северна Македония: Това ще е фатален удар. // fakti.bg. Посетен на 12.9.2022.
     Портал „Македония“         Портал „Македония“